Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2012

Auta na Kubie rewolucja!

Obraz
Autorem artykułu jest Waldemar Florkowski

Zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia...


Ta maksyma, ma chyba największe zastosowanie na Kubie, gdyż po 52 latach władze postanowiły zmienić absurdalny przepis!

Czy wiedzą Państwo, że przeciętny kubański zjadacz chleba mógł kupić auto które zostało wyprodukowane maksymalnie do 1959 roku! Może to sentyment do rewolucji kubańskiej z tego czasu?
Jedynym wyjątkiem była specjalna zgoda ministerstwa, którą statystycznie otrzymywało około 3% mieszkańców - układy, układziki - niczym za czasów Edka Gierka!
Ale od pierwszych dni października, skansen motoryzacyjny, może już być odświeżony!

Czy teraz wszyscy lawinowo, zaczną wymieniać samochody? W moim przekonaniu raczej nie, średnia miesięczna pensja klasy roboczej wynosi około 20$, co nie napawa optymizmem..
Jednocześnie na handel samochodami narzucono pewne restrykcje. Zarówno sprzedający, jak i kupujący będą musieli odprowadzić 4% podatku. Dodatkowo, nabywca jest zobowiązany udokumentować, ż…

Holocaust na ziemiach polskich w czasie II Wojny Światowej

Obraz
Autorem artykułu jest Klaudia Maria Kubiak

Holocaust zawsze pozostanie w pamięci całego świata. Kto ma prawo, mówić o tym, że jego pamięć o tym wydarzeniu będzie silniejsza, trwalsza? Kto ma prawo osądzać, co było przyczyną... Jak wiele człowiek potrafi .... zniszczyć.

Często mówi się o polskich obozach zagłady Żydów, o polskich obozach śmierci czy po prostu polskich gettach. Przymiotnik, mówiący o polskości, nie oznaczać ma tu jednak narodowości twórców tych przerażających miejsc, a jedynie lokalizację, nieszczęśliwie przypadające na ten obszar, zbrudzony dzisiaj największą tragedią ludzkości.
Kiedy wybuchła II woja światowa, Polska, przedstawiała się jako największe na całym kontynencie skupisko Żydów. Ostatni przedwojenny spis ludności, pochodzący z roku 1931, podawał, że przynależność do wyznania mojżeszowego deklaruje aż 3 130 581 obywateli polskich. Na podstawie orientacyjnego przyrostu naturalnego, oszacowano, że pierwszego września roku 1939, liczba Żydów, oscylować powinna…

Papiestwo i cesarstwo w świetle poglądów średniowiecznej polskiej szkoły prawa narodów.

Obraz
Autorem artykułu jest Jacław

Historia prawa oraz historia doktryn politycznych i prawnych już dawno zwróciły uwagę, że doktryna polityczna i prawna Średniowiecza wyróżniała dwie władze: sacerdotium, czyli rząd duchowny i regnum, czyli rząd świecki.

Zainteresowanie średniowiecznych elit intelektualnych skupiało się wokół dwóch zagadnień: struktury wewnętrznej każdej z tych władz oraz ich wzajemnego stosunku [confer: J. Baszkiewicz, Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XVI wieku, Warszawa 1964; K. Grzybowski, Historia doktryn plitycznych i prawnych. Cz. 2, Kraków 1962]. W XV w. stanowisko wobec tych problemów zajęła także polska szkoła prawa narodów, w osobach swoich dwóch najwybitniejszych przedstawicieli: Stanisława ze Skarbimierza, a zwłaszcza Pawła Włodkowica.
Stanisław ze Skarbimierza urodził się około 1360 r. Należał do stanu mieszczańskiego. Około roku 1380 podjął studia na wydziale sztuk wyzwolonych Uniwersytetu w Pradze. W dniu 19 września 1382 r. zo…

Czy był Jezus? Prawda czy błąd?

Obraz
Czy był Jezus?
Prawda czy błąd?
To pytanie dręczy wielu pokoleń i nie daje spokoju badaczom, historykom i dokumentalistom. Aby w całości odpowiedzieć na to ważne pytanie, musimy sobie jasno zrozumieć co mamy w dyspozycji z autentycznych źródeł.
Przede wszystkim, zwróćmy się do autentycznych, dotyczących realnych faktów, dokumentów historycznych, które są niepodważalnymi dowodami historyczności osoby Jezusa. Czy są takie dowody? Oczywiście istnieją. Starojudejski znany historyk Józef Flawiusz (łac. Josephus Flavius, (hebr. Josef ben Matatia (Józef, syn Matatiasza), ur. 37, zm. po 94, wielki i słynny żydowski historyk, kronikarz i przywódca wojskowy) mówi o istnieniu Jezusa jako o prawdziwej osobie historycznej, mówiąc o czasach połowy pierwszego wieku:

 "W owym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeżeli można w ogóle jego nazwać człowiekiem. Uczynił wielkie cuda i stał się mentorem tych, którzy łatwo postrzegali prawdę. Przyciągnął wielu Żydów i Greków. To był Chrystus. Pod naciskie…