poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Snajperzy drugiej wojny światowej - fascynująca książka

W książce odnajdziemy historie najsłynniejszych snajperów drugiej wojny światowej.
Słynny Zajcew, ( na biografii którego nakręcono słynny film "Wróg u bram"), Ludmiła Pawliczenko czy Simo Häyhä.Więcej o książce

niedziela, 28 kwietnia 2013

Muzeum Historii Katowic

źródło: Muzeum Historii Katowic
To już 30 lat istnieje Muzeum Historii Katowic.
Początki placówki sięgają jednak roku 1976. Wtedy z inicjatywy Katowickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego powstała w mieście izba muzealna.
Od 1983 roku Urząd Miejski przygarnął muzeum pod swoje skrzydła dzięki czemu zaczęto kupować eksponaty i organizować wystawy.

Strona Muzeum Historii Katowic

sobota, 20 kwietnia 2013

Celina - Cywia Lubetkin. Bohaterka polska i żydowska

źródło: Wikipedia

Cywia Lubetkin ps. Celina ( na zdjęciu wykonanym w okresie przedwojennym) urodziła się w 1914r w Bytniu (obecnie Białoruś).

W początkowym okresie wojny przebywała w Kowlu i Lwowie, a w styczniu 1940 wróciła do Warszawy.
Kiedy znalazła się w getcie warszawskim, wraz ze swoim mężem uczestniczyła w organizowaniu ruchu oporu.

Co ciekawe, podczas tej podziemnej działalności, nazwa "Cywia" była się słowem kodowym dla Polski w listach wysyłanych przez różne grupy oporu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz getta.


Cywia Lubetkin była członkiem dowództwa Żydowskiej Organizacji Bojowej.
W powstaniu w getcie warszawskim uczestniczyła prawie do samego końca (wyprowadziła pozostałych przy życiu członków bojowników kanałami na "aryjską" stronę).

"Celina" nie skończyła jednak swojej rozprawy z Niemcami. Po wybuchu w 1944 roku powstania warszawskiego walczyła w szeregach Armii Ludowej. Po zakończeniu wojny wraz z mężem wyjechała do Izraela.
Była jedną z niewielu osób uczestniczących w powstaniu w getcie, którym udało się przetrwać wojnę.

Jest autorką książki "Zagłada i powstanie"

Muzeum Historii Żydów Polskich rozpoczyna działalność edukacyjną i kulturalną w nowej siedzibie na Muranowie

Najnowsze propozycje Muzeum Historii Żydów Polskich

czwartek, 11 kwietnia 2013

Skarbiec Koronny i Zbrojownia w Krakowie


Skarbiec Koronny i Zbrojownia w Krakowie

źródło: Wikipedia
Będąc w Krakowie, najważniejszym zabytkiem, jaki trzeba zobaczyć, jest Wawel. Oprócz oczywiście Komnat Królewskich, powinniśmy zwiedzić Skarbiec Koronny oraz Zbrojownię.

Skarbiec Koronny
W północno-wschodnim narożniku mieścił się dawniej Skarbiec Koronny. Stanowił on znak suwerenności w czasach Królestwa Polskiego, a później Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W Skarbcu przechowywane były insygnia władzy króla, czyli korona, berło i jabłko, a także miecz, który zwano Szczerbcem, oraz przedmioty służące w czasie obrzędów sakry biskupiej, czyli ewangeliarz i taca.
W Skarbcu umieszczano prezenty, które otrzymywał król od dyplomatów, a także zapisy, których dokonywali królowie, między innymi testament Zygmunta Augusta. Zapisy te oczywiście nie były ogólnodostępne. Rzeczy umieszczone w Skarbcu były poddawane dzisiejszej inwentaryzacji, którą nazywano lustracją.
Niestety, w XVII wieku, gdy na zamek napadli Prusowie, wszelkie kosztowności wraz z insygniami władzy królewskiej zostały skradzione.
Dziś znajdują tu się ważne dzieła sztuki, a także znikome pozostałości ze Skarbca, między innymi najważniejsza polska pamiątka, jaką stanowi miecz Szczerbiec.

Sala Kazimierza Wielkiego
W tej części zamku zwiedzić możemy kilka sal. W sali Kazimierza Wielkiego, w której mieszkał król, dziś znajduje się ekspozycja klejnotów, naczyń używanych w czasie liturgii, kilka elementów związanych z królami, jak np. patera i szachownica Zygmunta III.
Sam Szczerbiec oraz inne uratowane pamiątki ze Skarbca zobaczyć można w Sali Jadwigi i Jagiełły. W  sali w wieży Zygmunta III znajdują się oznaki zaszczytne Jana III Sobieskiego: płaszcz kawalera orderu Świętego Ducha, a także dary papieża Innocentego: kapelusz i miecz. Sala z paradną bronią przedstawia głównie łupy wojsk polskich z XVII wieku, między innymi z odsieczy wiedeńskiej.

Zbrojowania
W Zbrojowni zobaczyć możemy również kilka sal z bronią i wyposażeniem wojsk polskich. W sieni umieszczono reprezentacyjne halabardy, które używane były przez gwardię dworską i miejską. Kolekcja mieczy dwuręcznych stanowi dużą wartość.
Pochodzą one z XVI i XVII wieku. W kolejnych salach możemy zobaczyć zbroje. Szczególnym eksponatem jest zbroja turniejowa wykonana przez norymberskiego płatnerza, z Dworu Artusa w Gdańsku. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszą się zbroje husarskie, szczególnie jedna z oryginalnymi skrzydłami.
Wśród zasobów zbrojowni są jeszcze ekspozycje broni z zachodu Europy, ręczna broń palna, a także miotająca.
Ten rozległy Zamek w Krakowie wymaga kilku godzin zwiedzania, a i tak z pewnością nie zapamiętamy wszystkiego.

Przedrukowano z artelis.pl


Edyta

niedziela, 7 kwietnia 2013

Rękawka – polski zwyczaj wielkanocny. Relacja z 2013 roku

źródło: Wikipedia
Rękawka – polski zwyczaj wielkanocny obchodzony w Krakowie we wtorek po świętach wielkanocnych.
Do tradycji rękawki należało m.in. rzucanie i toczenie jaj, symbolu zmartwychwstania.

Rękawka - więcej tutaj

Relacja z tegorocznych obchodów Rękawka 2013 w tym film i fotografie tutaj

wtorek, 2 kwietnia 2013

Bożogrobcy - obrońcy Grobu Bożego w Jerozolimie

Kościół w Górznie zbudowany przez Bożogrobców (J&S)
Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie w Polsce znani także jako Miechowici.

Historia Zakonu sięga roku 1099, kiedy książę Gotfryd de Bouillon ustanowił 20-osobową grupę świeckich rycerzy i duchownych dla opieki nad Bożym Grobem w Jerozolimie.
Do ich obowiązków należało między innymi oprowadzanie pątników, obrona Grobu Chrystusa i uczestniczenie w wyprawach przeciw niewiernym.

Do Polski bożogrobców sprowadził w 1163 r. możnowładca Jaksa z rodu Gryfitów.
Ufundował im klasztor w Miechowie.

W walki o tron Władysława Łokietka z poplecznikami króla Czech Wacława, miechowici (których społeczność składała się głównie z Czechów i Niemców) poparli zwolenników Czechów, czym narazili się na kilka najazdów.
Zakon rozwijał się w Polsce dość dobrze, do końca XVI wieku powstały w naszym kraju 32 ośrodki zakonu, podlegające bezpośrednio prepozytowi z siedzibą w Miechowie.

Więcej o Bożogrobcach