Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2013

W hołdzie Żelaznemu Kanclerzowi, czyli Bismarck w każdym niemieckim mieście

Obraz
Dziś przypada 115 rocznica śmierci Ottona von Bismarcka, premiera Prus i kanclerza Rzeszy, uważanego za architekta zjednoczenia Niemiec. Już od 1868 roku niemieckie miasta zalała prawdziwa fala monumentów w hołdzie Bismarckowi, przyjmujących najróżniejsze formy (m.in. średniowiecznej wieży) i będących narzędziem nacjonalizmu.


 Pierwsze monumenty ku czci Kanclerza były fundowane przez osoby prywatne, natomiast po zwycięstwie w wojnie z Francją w 1871 r. Bismarcka przedstawiano na pomnikach wraz z najważniejszymi osobami zaangażowanymi w dzieło zjednoczenia Niemiec. W 1877 roku w Bad Kissingen, uzdrowisku, które Kanclerz odwiedził w czasie swojego życia 14 razy, powstał pierwszy publiczny monument, ukazujący jego całą sylwetkę i poświęcony wyłącznie jemu (fot. Sigismund von Dobschütz, domena publiczna). 


Nietypowe i unikatowe pomniki Bismarcka w formie wież przyjmowały bardzo różne kształty. Budowane były one w latach 1869–1934 na terenie Niemiec oraz należących do nich kolon…

Tomisław I – ojciec średniowiecznej Chorwacji

Obraz
Wczesne średniowiecze w historii Bałkanów to okres wielkich przeobrażeń, rywalizacji silnych państw oraz wybitnych postaci, które położyły fundamenty pod współczesne państwa tego regionu. Jedną z nich był Tomisław I, „rex Chroatorum” i twórca państwa nad Adriatykiem.


W VII wieku na terenie południowej Panonii osiedlili się słowiańscy Chorwaci, nadając w ten sposób nazwę całej krainie: Slawonii. Nie stanowili oni jednak grupy dominującej - mieszkający nad rzeką Sawa podlegali najpierw władzy Awarów, a po ich rozgromieniu przez Karola Wielkiego na początku IX wieku zostali uzależnieni od państwa frankońskiego. Książę Ludevit Porawski (810-823) wywołał powstanie przeciwko Frankom i choć po jego upadku ich zwierzchność została przywrócona, najazd Madziarów (Węgrów) na przełomie IX i X wieku zburzył tę organizację polityczną.
Władcy znad Adriatyku Zupełnie inaczej potoczyły się losy Chorwatów zamieszkujących Dalmację. Tamtejsze miasta i
31 lipca 1943 r. abdykował Tomisław I…

Operacja Keelhaul - czyli cień Jałty

Obraz
Operacja Keelhaul
Nazwa operacji pochodzi od angielskiego słowa "keelhaul" co można przetłumaczyć jako przeciąganie pod kilem. Była to kara, jaką stosowali kapitanowie okrętów brytyjskich jeszcze do połowy XVIII wieku. Polegała ona na wrzuceniu do wody związanego skazańca i przeciągnięciu go pod dnem okrętu na przeciwległą burtę.

Kara okrutna, podobnie jak sama operacja.

Dla nas, Polaków Jałta kojarzy się głównie z utratą samodzielności i trafieniem do radzieckiej strefy wpływów.
Podobnych porozumień było oczywiście znacznie więcej. Jeden z punktów (ściśle tajny) przewidywał, że zachodni alianci przekazywać będą Związku Sowieckiemu wszystkich jego obywateli.
Wielu z nich było potem przekazywanych siłą i podstępem. Obok kolaborantów z Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej Andrieja Własowa, wydawano również ludzi o obywatelstwie lub narodowości ukraińskiej (np. żołnierze Ukraińskiej dywizji SS, Kozackiego Korpusu Kawalerii), polskiej, białoruskiej, turkmeńskiej  i innych.
Obok żołni…

Obchody 69. rocznicy Powstania Warszawskiego w stolicy

Obraz
Już za dwa dni rozpoczną się w Warszawie centralne obchody 69 rocznicy Powstania Warszawskiego.
Jak co roku nie zabraknie wielu akcentów patriotycznych.
Informacje o kalendarzu obchodów 1 sierpnia 2013

"Mieszko Pierwszy tajemniczy" - książka Przemysława Urbańczyka

Obraz
Fragment wstępu do książki:
" Nie jest moją ambicją stworzenie dzieła wyczerpującego wszystkie kwestie, których rozpatrzenie umożliwiają źródła historyczne i świadectwa archeologiczne, chociaż krytyczna analiza dostępnych informacji pozostawia wciąż spore pole do manewrów interpretacyjnych. Osią rozważań nie będzie chronologia wydarzeń politycznych, lecz wybrane problemy badawcze. Skupię się na kilku tematach, które albo nie wzbudziły dotąd szerokiego zainteresowania, albo pozwalają na wzbogacenie dotychczasowych interpretacji."

Więcej o książce

Rozmowa z autorem - profesorem Przemysławem Urbańczykiem

Oblężenie Malborka 2013 - trochę zdjęć

Obraz