Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2013

„Dlaczego należy uczyć o Holokauście?” – red. J. Ambrosewicz-Jacobs, L. Hońdo

Obraz
Daria Czarnecka W tym roku minęło 68 lat od wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau oraz 70 lat od słynnej konferencji w Wannsee. Można więc zadać pytanie, po co właściwie po tylu latach poruszać temat Holokaustu? Jednak pomimo tych wątpliwości nadal aktualny jest nie tylko sam temat, ale i problem edukacji o Zagładzie Żydów. Czy jednak sami edukatorzy nie popadają w lekką przesadę?


Tytuł: Dlaczego należy uczyć o Holokauście?
Redakcja: Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Leszek Hońdo
Wydawca: Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania: 2005 (od niedawnaudostępniona przez wydawcę w formacie PDF)
ISBN: 83-7188-619-5
Stron: 152

Ocena naszego recenzenta:4/10
(jak oceniamy?) Praca pod redakcją Jolanty Ambrosewicz-Jacobs oraz Leszka Hońdo w swoim pierwotnym założeniu miała być zbiorem esejów z opisem instytucji, które dysponują narzędziami edukacyjnymi w procesie uczenia o Holocauście. O napisanie esejów zostali poproszeni specjaliści z różnych dziedzin, m.in.: filozof, antropolog, historyk …

Zmarł Tadeusz Mazowiecki

Obraz
Tomasz Leszkowicz Dziś nad ranem w Warszawie w wieku 86 lat zmarł Tadeusz Mazowiecki – dziennikarz, działacz opozycji demokratycznej w PRL, pierwszy po drugiej wojnie światowej niekomunistyczny premier Polski.
Urodził się 18 kwietnia 1927 r. w Płocku. W 1946 r. ukończył liceum i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim (ostatecznie nieukończone). Od 1949 r. był działaczem Stowarzyszenia PAX, skupiającego środowiska katolików gotowych na współpracę z władzą komunistyczną. Pracował jako dziennikarz w paxowskim tygodniku „Dziś i Jutro”, był zastępcą redaktora naczelnego dziennika „Słowo Powszechne”. Od 1953 r. był naczelnym „Wrocławskiego Tygodnika Katolików”. W 1955 r., jako krytyk przywództwa Bolesława Piaseckiego w PAX-ie, został odsunięty od kierowania redakcją, a na przełomie lat 1955/1956 odszedł ze stowarzyszenia. Tadeusz Mazowiecki w 1989 r. (fot. Artur Klose na licencjiCreative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 2.0.) W czasie odwilży październikow…

Pochwała demokracji... ale jakiej? Demokracja w ateńskich epitafiach

Obraz
Maciej Szumowski Wraz z rosnącym zainteresowaniem dziejami starożytnej demokracji oraz ich popularyzacją rośnie niebezpieczeństwo pomieszania współczesnych nam pojęć o „demokratyczności” z rzeczywistym znaczeniem ustroju klasycznych Aten. Rodzi się pytanie: czy nowoczesne demokracje nie są spadkobierczyniami tej attyckiej tylko z nazwy?

Ruiny ateńskiego Keremejku (fot. DerHexer, opublikowano na licencjiCreative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).Istniał w Atenach doby klasycznej zwyczaj, by zimą, po zawieszeniu działań wojennych, państwo wystawiało poległym żołnierzom pochówek w grobowcu na „najpiękniejszym przedmieściu” – dzielnicy garncarzy, Keramejku. Wydarzenie miało charakter arcypolityczny: po pierwsze ze względu na powszechny udział wspólnoty ateńskiej w ceremonii – kobiet, dzieci, starców, lecz również metojków i cudzoziemskich gości; po drugie ze względu na przebieg uroczystości, która była finansowana przez miasto, i w czasie której żołnierze grzebani byli nie indyw…