Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2014

Ona przeżyła Holokaust - swoją historię opowiada Gena Turgel

Obraz
Na stronie Polska Times znalazła cię historia,którą opowiada Gena Turgel.

Jako młoda dziewczyna trafiła z Getta w Krakowie najpierw do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau a na koniec do obozu w Bergen-Belsen.
Po wyzwoleniu wyszła za mąż za brytyjskiego żołnierza, jednego z tych, którzy wyzwalali obóz.


Dziś, jako 90-letnia kobieta spotyka się z młodzieżą przypominając jaką tragedią była II Wojna Światowa.

Gena Turgel - historia

A poniżej film z rozmową z Geną Turgel

Bitwa pod Ochmatowem (30 stycznia 1644)

Obraz
Maciej A. Pieńkowski
Bitwa pod Ochmatowem (30 stycznia 1644) stanowi największe polskie zwycięstwo odniesione nad Tatarami w I połowie XVII w. Jest przykładem świetnego wykorzystania szybkości polskiej jazdy, rozpoznania posunięć nieprzyjaciela oraz jego sił, w końcu dobrej współpracy dowództwa na wszystkich szczeblach.
Bitwa pod Ochmatowem została stoczona jeszcze przed wtargnięciem wroga wgłąb Korony, a pobity i zmuszony do ucieczki nieprzyjaciel nie zdołał zrabować ziem ruskich. Zazwyczaj armia koronna ścigała Tatarów dopiero, kiedy wracali oni na Krym obciążeni łupami oraz jasyrem. Tym razem było odwrotnie, na co zwrócili uwagę już ówcześni. Wprawdzie również pod Oryninem w 1618 roku wojsko koronne zagrodziło Tatarom drogę w głąb Rzeczypospolitej, jednakże starcie skończyło się dla strony polskiej porażką. Maksymilian Gierymski,Potyczka z Tatarami(1867 r.) Sytuacja na granicyStosunki Rzeczypospolitej z chanatem przez pierwsze dziesięć lat panowania Władysława IV układały się popr…

Masakra wsi Koniuchy (29 stycznia 1944 r.)

Obraz
Anna Kraus 29 stycznia 1944 roku grupa sowieckich, w tym żydowskich, partyzantów napadła na polską wieść Koniuchy leżącą na pograniczu litewsko-białoruskim. Zginęło prawie 40 mieszkańców. Jakie były przyczyny i przebieg tej zbrodni? Czy można było jej uniknąć?
Komisariat Rzeszy Wschód: mapa administracyjna (rys. XrysD, na licencjiCreative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0)Koniuchy to niewielka wioska położona na Litwie w gminie Soleczniki, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Białorusią. Przed II wojną światową znajdowała się na terytorium Polski, w powiecie lidzkim, w gminie Bieniakonie. Od 1941 roku wraz z całą Litwą wchodziła w skład Komisariatu Rzeszy Wschód (Reichskommissariat Ostland). Od 1942 roku należała do powiatu Ejszyszki, gminy Jaszuny1. 29 stycznia 1944 roku została zaatakowana przez sowieckich partyzantów. Zginęło ponad 30 mieszkańców wioski, a kilkunastu zostało rannych2. Podczas II wojny światowej podobnych tragedii było na Litwie i w całej Euro…