Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2014

Fryderyk II Hohenstauf i dezintegracja idei krucjaty

Obraz
Michał Kozłowski
 Fryderyk II udowodnił, że Jerozolimę można zdobyć nie tylko mieczem. Czy jednak jego zwycięstwo okazało się lepsze? I czy w ogóle można je nazwać zwycięstwem?


Niezwykły przebieg miała wyprawa zamorska króla Niemiec, Sycylii oraz cesarza rzymskiego – Fryderyka II Hohenstaufa (1212-1250). Trwała ona od 28 czerwca 1228 do 10 czerwca 1229 i nie zostało uznane przez papiestwo jako VI krucjata – zrobiła to dopiero współczesna historiografia. Fryderyk wyruszył na wyprawę wyklęty i nie zapisał się podczas pobytu w Palestynie aktami waleczności. Portret władcyPomnik Fryderyk II w Neapolu (fot. Neapolis 93, opublikowano na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).Fryderyk II został wprowadzony w 1212 roku na tron niemiecki z inicjatywy papiestwa. Podjął szybko uniwersalistyczne tradycje Hohenstaufów. Był obdarzony wielkimi zdolnościami, wychowany w środowisku sycylijskim: mieszanym narodowościowo i religijnie, przesiąkniętym tradycjami różnych kultur. Pod w…

Objawienia maryjne

Obraz
Objawienia maryjne
Autor: KM
Objawienia maryjne to zjawiska tak samo ciekawe, jak i kontrowersyjne. Wzbudzają spory, Kościół zachowuje wobec nich ostrożność, a wielu ludzi mocno pragnie uwierzyć lub równie mocno nie wierzy. Nie wszystkie objawienia cieszyły się uznaniem, ale występują i takie, których nie można wyjaśnić inaczej niż wskazując na ich charakter nadprzyrodzony.

Objawienia maryjne są zjawiskiem rozpalającym serca i umysły. Pobudzają w ludziach wiarę, ale także stają się przyczyną sporów i kontrowersji. Sam Kościół podchodzi do nich z daleko idącą powściągliwością, która ma swoje uzasadnienie historyczne. Niemniej obok fałszywych proroków, wizji będących jedynie wynikiem wyobraźni, stwierdzić można występowanie objawień mających cechy charakterystyczne dla zjawisk inspirowanych w sposób nadprzyrodzony.

Czym są objawienia maryjne
Zgodnie z definicją sformułowaną przez francuskiego teologa i wielki autorytet w dziedzinie mariologii, ojca René Laurentin, za objawienie uznaje si…

Pijany, żarłoczny i sprośny... ksiądz. Kościół polski u progu kontrreformacji

Obraz
Dorota Gregorowicz
U progu epoki nowożytnej poziom merytoryczny i duchowy polskiego kleru staczał się po równi pochyłej, nie odbiegając przy tym zbytnio od średniej zachodnioeuropejskiej. Kościół nie potrafił też zagwarantować właściwej opieki duszpasterskiej na ogromnym terytorium państwa polsko-litewskiego.

Organizacja kościelna Rzeczpospolitej Obojga Narodów podzielona była na dwie metropolie: gnieźnieńską, gdzie rezydował prymas, oraz lwowską. Diecezje objęte były hierarchią prestiżu określającą kolejność zasiadania biskupów w senacie ustanowioną podczas sejmu lubelskiego w 1569 roku. Za najważniejsze uznawane było prymasowskie Gniezno, po nim zaś kolejno: Lwów, Kraków, Włocławek, Poznań, Wilno, Płock, Warmia, Łuck, Przemyśl, Żmudź, Chełmno, Chełm, Kijów, Kamieniec oraz Inflanty. Warto podkreślić, że biskupstwo warmińskie cieszyło się swego rodzaju autonomią, gdyż było podległe bezpośrednio papieżowi. Religie w Rzeczpospolitej w 1573 roku(rys. Maciej SzczepańczykHalibutt, na licenc…

Feliks Kiryk – „Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych”

Obraz
Michał Słomski Wydawanie pozycji zawierających wybory pism kolejnych historyków mają swoją długą tradycję. Tym razem trafiło na Feliksa Kiryka, specjalistę od małopolskich miast i miasteczek.
Autor: Feliks Kiryk
Tytuł: Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych
Wydawnictwo: Avalon
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7730-104-3
Stron: 736
Oprawa: twarda
Format: A5
Cena: 79,00 zł

Ocena naszego recenzenta: 8/10
(jak oceniamy?)W serii „Mistrzowie Historiografii”, ukazującej się pod egidą krakowskiego Wydawnictwa Avalon, swoje miejsce znalazły już prace Romana Grodeckiego, Stanisława Kutrzeby, Jerzego Wyrozumskiego, Krzysztofa Baczkowskiego i Wacława Felczaka (jedynego niezwiązanego ze średniowieczem i nowożytnością)1. Dołączył do nich Feliks Kiryk, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Praktycznie całą swoją karierę naukową poświęcił badaniom rozwoju urbanizacji Małopolski (czyli ziemi krakowskiej, sandomierskiej i Lubelszczyzny…